Seat Honda Hornet Fabia Renault Trafic s přívěsem

Výuku je možné začít kdykoliv dle přání žáka.
Teoretická výuka probíhá v úterý a čtvrtek od 15:00 v Bílovci a od 17:00 v Ostravě. Je možné si domluvit individuální konzultace v jakémkoliv jiném dni i čase.
Délka výcviku se pohybuje okolo 6ti týdnů, dle časových možností žáka.
Nabízíme i rychlokurzy.


Naše autoškola poskytuje výuku a výcvik těchto skupin:

SKUPINA "AM"
Do skupiny AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1
1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
V den ukončení výcviku a vykonání závěrečné zkoušky musí žadatel dosáhnout 15ti let věku. Podmínkou je dále zdravotní způsobilost, do 18ti let věku je nutný souhlas zákonného zástupce.
Výcvik je prováděn na motocyklu Jawa Dandy 125. V ceně je zahrnuto 13 vyučovacích hodin jízd.


ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY "A1"
Do skupiny A1 jsou zařazeny
1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,
V den ukončení výcviku a vykonání závěrečné zkoušky musí žadatel dosáhnout 16ti let věku. Podmínkou je dále zdravotní způsobilost, do 18ti let věku se vyžaduje souhlas zákonného zástupce.
Výcvik je rovněž prováděn na motocyklu Jawa Dandy 125. V ceně je zahrnuto 13 vyučovacích hodin praktické jízdy.


ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY "A2"
Do skupiny A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,
V den ukončení výcviku a vykonání závěrečné zkoušky musí žadatel dosáhnout 18ti let věku.
Výcvik je prováděn na motocyklu BMW F 650 GS a zahrnuje 13 vyučovacích hodin jízdy. Při rozšíření z podskupiny A1 pouze 7 vyučovacích hodin.

 

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY "A"
Do skupiny A jsou zařazeny
1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,
V den ukončení výcviku a vykonání závěrečné zkoušky musí žadatel dosáhnout 24 let věku.
Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla
a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo
b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.
Výcvik je prováděn na motocyklu Hornet a zahrnuje 13 vyučovacích hodin jízdy. Při rozšíření z podskupiny A2 není počet hodin zákonem stanoven.


ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY "B"
Řidičský průkaz skupiny B opravňuje k řízení motorových vozidel do celkové hmotnosti 3,5 tuny a max. počtu 8 pasažérů plus řidič. K tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4250 kg.
Dále opravňuje k řízení traktorů a samojízdných pracovních strojů o maximální přípustné hmotnosti do 3,5 tuny a také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou a vozidel zařazených do skupiny B1,
Jízdy se nejprve trénují na moderním trenažéru simulujících různé silniční situace pod vedením učitele, a pak teprve následuje jízda ve vozidle. Po absolvování základních dovedností mimo hustý provoz se adepti řidičského oprávnění pouští do ostrého provozu.
Výcvik je prováděn v moderních vozidlech Škoda Fabia, popř. Škoda Octavia, které udržujeme v bezvadném stavu.

 

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY "B+E"
Řidičský průkaz skupiny B+E opravňuje k řízení motorových vozidel do celkové hmotnosti 3,5 tuny a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3500 kg
Výcvik je prováděn osobním vozidlem Škoda Octavia s přívěsem a zahrnuje 8 vyučovacích hodin jízd.

Wednesday the 19th. Autoškola Pepa © 2013.