Seat Honda Hornet Fabia Renault Trafic s přívěsem

Nabízíme školení řidičů referentů.

Za tzv. referentské školení se označuje školení řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla a nespadají přitom do režimu Profesního školení.
Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo.

V praxi se jedná o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo v objektu.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Autoškola nabízí firmám možnost vyškolit zaměstnance v místě, které si určí, popř. v některé z učeben autoškoly. Na závěr školení obdrží každý účastník potvrzení o absolvování školení.

Wednesday the 19th. Autoškola Pepa © 2013. Joomla templates by WebTemplatesBox